Trójwymiarowy, cyfrowy model pokrywy osadowej bloku Gorzowa

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:geologia 3d

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Ewa Szynkaruk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej