Badania mikropaleontologiczne (otwornice, nanoplankton wapienny, radiolarie, dinoflagellata) oraz geochemiczne (izotopy strontu) w celu kalibracji stratygraficznej facji zbiornikowych oraz określenia stopnia uwęglenia materii organicznej metodą FCI

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: mineralogia i petrografia
paleontologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:mikropaleontologia, otwornice, nanoplankton wapienny, radiolarie, dinoflagellata, stopień uwęglenia materii organicznej, izotopy strontu, geochemia, facje zbiornikowe, metoda FCI

Rok rozpoczęcia: 2007

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Tadeusz Peryt

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jest to jedno z zadań przeprowadzonych w ramach większego projektu, Naftowe perspektywy poszukiwawcze i potencjał węglowodorowy utworów miocenu i ,mezozoiczno-paleozoicznego podłoża w ,przygranicznym obszarze zapadliska przedkarpackiego w Polsce i na Ukrainie