"Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata" w wersji polskojęzycznej i "Minerals Yearbook of Poland" w wersji anglojęzycznej - edycja 2012.2013

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:bilans, surowce mineralne

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Marcin Tymiński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej