Rozpoznanie potencjału surowcowego anomalii magnetycznej w rejonie Przerzeczyna Zdroju przy pomocy badań geofizycznych i prac wiertniczych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka

Słowa kluczowe:anomalia magnetyczna, wiercenia, prace geofizyczne

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Adam  Ihnatowicz

Główny zleceniodawca:

Żródło finansowania:EuroGeoSurveys