Digitalizacja dokumentów Narodowego Archiwum Geologicznego - etap I

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:narodowe archiwum geologiczne

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Kamil Kaczmarek

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej