Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:złoża, koncesje, mapy

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Joanna Fabiańczyk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej