Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1:10 000 - etap III

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna

Słowa kluczowe:geologia Tatr, mapa, kartografia

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Magda Derkacz

Główny zleceniodawca:{contract.title}

Żródło finansowania:EuroGeoSurveys