Pilotażowy program kartografii 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna

Słowa kluczowe:geologia 4D, kartografia, geologia morza, Bałtyk

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Regina Kramarska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

strona projektu Kartografia 4D