Perspektywy wystąpień rud metali Mo, Cu, W, Au i in. W waryscyjskiej strefie kolizyjnej Brunovistulicum z Masywem Czeskim na tle mineralizacji przesuwczej strefy uskokowej Kraków – Lubliniec

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:mineralizacja, surowce

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Krzysztof Lasoń

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej