Inwentaryzacja geologiczna dna polskich obszarów morskich - zadanie ciągłe, etap I

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna

Słowa kluczowe:psg, geologia morza, budowa geologiczna, obszary morskie, inwentaryzacja, dno morza

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Regina Kramarska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej