Szacowanie zasobów złóż węglowodorów – zadanie ciągłe PSG

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:węglowodory, zasoby, surowce energetyczne, surowce mineralne, złoża

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Adam Wójcicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej