Analizy uwarunkowań bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:surowce mineralne, złoża, analiza

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Andrzej Przybycin

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej