Rozwój i przystosowanie zaplecza laboratoryjno-pomiarowego państwowej służby geologicznej do wykonania zadań wynikających z Ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:laboratorium, pomiary, służba geologiczna, prawo geologiczne, prawo górnicze

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Edyta Majer

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej