Opiniowanie prac z zakresu: kartografii geologicznej, geologii środowiskowej, geozagrożeń, geologii morza, geologii gospodarczej, hydrogeologii, georóżnorodności i geoturystyki wykonywanych w ramach zadań PSG oraz innych opracowań.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa
geoturystyka
hydrogeologia
kartografia

Słowa kluczowe:kartografia, geologia środowiskowa, geozagrożenia, hydrogeologia, służba geologiczna, geoturystyka, georóżnorodność

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Eliza Dziekan-Kamińska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej