Sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin w roku 2015, 2016 oraz 2017.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
inne

Słowa kluczowe:kopaliny, bilans

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Marcin Szuflicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej