Obsługa systemu informacji geologicznej INFOGEOSKARB.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
inne

Słowa kluczowe:system informacji geologicznej, INFOGEOSKARB

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Marcin Szuflicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej