Uzupełnienie podsystemu "Otwory wiertnicze" CBDG o informacje o wierceniach zawartych w archiwalnych dokumentacjach złożowych surowców energetycznych ciekłych i gazowych.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:otwory wiertnicze, CBDG, wiercenie, surowce energetyczne

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Magdalena Langner

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej