Obsługa systemu informacji geologicznej INFOGEOSKARB w okresie 1.04.2015 - 31.03.2018.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
inne

Słowa kluczowe:system informacji geologicznej, INFOGEOSKARB

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Marcin Szuflicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej