Zintegrowany system informatyczny Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (ZSI PIG-PIB), oparty o architekturę SOA.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:system informatyczny, SOA

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Jarosław Kaczmarski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej