Opracowanie profili głębokich otworów wiertniczych.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:profil, otwór wiertniczy

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Maria Waksmundzka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej