Przetwarzanie podstawowych informacji o wierceniach z zatwierdzonych dokumentacji złożowych i dokumentacji niekończących się udokumentowaniem złoża

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:służba geologiczna, informacja geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Tomasz Janicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej