Opracowanie warstw informacyjnych "pierwszy poziom wodonośny - wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód" na obszarze 150 arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 wraz z wprowadzeniem do bazy danych GIS MhP.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
hydrogeologia

Słowa kluczowe:mapa hydrogeologiczna, GIS, SIP

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Piotr Herbich

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej