Reambulacja Mapy geologicznej Polski w skali 1:200 000, wydanie A i B - etap III.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
kartografia

Słowa kluczowe:służba geologiczna, mapa geologiczna, kartografia

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Dariusz Gałązka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej