Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej - realizowane od 2016 roku (Pgig Art. 162 ust. 1, pkt 7).

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
kartografia

Słowa kluczowe:służba geologiczna, kartografia

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Olimpia Kozłowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej