System osłony przeciwosuwiskowej SOPO etap III – kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat polskich (25% powierzchni) i wybranych obszarów polski pozakarpackiej oraz monitorowanie wybranych osuwisk wraz z opracowaniem prognozowania zagrożeń osuwiskowych w Karpatach".

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:SOPO, osuwisko, zagrożenie, Karpaty

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Paweł Marciniec

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej