Realizacja mapy geologicznej w skali 1 , 50 000 dla polsko-niemieckiego pogranicza, arkusz Eisenhűttenstadt/Cybinka (współpraca PIG Oddział Dolnośląski i LBGR Brandenburg), etap II - przygotowanie materiałów autorskich do publikacji

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:mapa geologiczna, polsko-niemieckie pogranicze, obszary przygraniczne, Dolny Śląsk, arkusz Eisenhűttenstadt/Cybinka, mapa geologiczna 1,50000

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Krzysztof Urbański

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego