KAPSCO2: monitorowanie statusu projektów CCS.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:KAPS, CCS

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Adam Wójcicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej