Sporządzenie projektu robót geologicznych dla wykonania zdjęcia geofizycznego i geochemicznego dna Basenu Bornholmskiego w granicach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geofizyka

Słowa kluczowe:zdjęcie, geofizyka, geochemia, Basen Bornholmski, strefa ekonomiczna

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Regina Kramarska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej