Program wierceń badawczych państwowej służby geologicznej PIG-PIB - Zbadanie wiertnicze soli pokładowych cechsztynu w Województwie Pomorskim (w rejonie położonym na południe od Trójmiasta) pod kątem ich wykorzystania dla magazynowania płynnych węglowodorów.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
inne

Słowa kluczowe:służba geologiczna, sól pokładowa, cechsztyn, województwo pomorskie, płynne węglowodory

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Grzegorz Czapowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej