Wsparcie przez Państwową Służbę Geologiczną działań administracji samorządowej wykonującej zadania administracji geologicznej.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
inne

Słowa kluczowe:służba geologiczna, administracja

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Maja Kowalska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej