Działania w zakresie zagospodarowania (centralizacji) danych w postaci dokumentacji oraz próbek geologicznych - etap I.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:dane, centralizacja, próbka geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Tomasz Mytych

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej