Prowadzenie Banku Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne).

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:baza danych, wody podziemne, kopaliny

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Agnieszka Felter

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej