Wykonanie 25 projektów badań geologicznych dla reambulacji wybranych 25 arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 (SMGP).

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:reambulacja, mapa geologiczna Polski, SMGP

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Wojciech Morawski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej