Atlas geologiczny regionu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
kartografia

Słowa kluczowe:Górny Śląsk, Górnośląskie zagłębie węglowe, stratygrafia, GZW

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Janusz Jureczka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego