Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:archiwum, CAG

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Anna Dąbrowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej