Opiniowanie prac z zakresu kartografii geologicznej, georóżnorodności geologii złożowej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej wykonywanych w ramach zadań PSG i PSH oraz innych.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa
geoturystyka
hydrogeologia
inne
kartografia

Słowa kluczowe:kartografia, geologia środowiskowa, geozagrożenia, hydrogeologia, służba geologiczna, geoturystyka, georóżnorodność

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Małgorzata Sikorska-Maykowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej