Prowadzenie Centralnego Banku Danych Geologicznych w latach 2012-2015.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:baza danych, CBDG

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Dominik Stańczuk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej