Sporządzanie krajowego bilansu zasobów złóż kopalin w roku 2013.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:kopaliny, bilans

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Marcin Szuflicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej