Sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin w roku 2014.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:kopaliny, bilans

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Marcin Szuflicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej