Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:kopaliny, bilans, przyszłość

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Krzysztof Szamałek

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej