Ocena potencjału surowcowego i energetycznego wód termalnych i leczniczych miast i wybranych obszarów kraju wraz z analizą geośrodowiskowych i ekonomicznych uwarunkowań ich zagospodarowania

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:wody termalne, wody lecznicze

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Mariusz Socha

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej