Program oceny stanu jakości i zasobów wód podziemnych zaliczonych do kopalin w celu ich ochrony i racjonalnego wykorzystania z uwzględnieniem zasad dokumentowania

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:wody podziemne, kopaliny

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Jakub Sokołowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej