Redakcja i przygotowanie do udostępnienia arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (VIII transza)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:mapa geologiczna Polski

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Magda Derkacz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej