Wykonanie 7 projektów robót geologicznych dla reambulacji 7 wybranych arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 - I etap realizacji

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:mapa geologiczna, Sudety

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Zbigniew Cymerman

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej