Opracowanie narodowego programu ochrony dziedzictwa geologicznego w zakresie funkcjonowania geoparków w Polsce

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:dziedzictwo, geopark

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Jacek Koźma

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej