Ocena potencjału energetycznego i uwarunkowań środowiskowych dla wsparcia zrównoważonego rozwoju geotermii niskotemperaturowej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:potencjał energetyczny, zrównoważony rozwój, geotermia

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Grzegorz Ryżyński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej