Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:archiwum, CAG

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Anna Dąbrowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej