Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami - II etap prac obejmujący obszar poza dolinami rzecznymi: opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) w zakresie powodzi od wód podziemnych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:podtopienie, powódź, wody podziemne

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Krzysztof Majer

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej