Prowadzenie pomiarów stanu zwierciadła wód podziemnych lub wydajnosci zródeł w ramach sieci obserwacyjno-badawczych wód podziemnych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:zwierciadło, wody podziemne, sieć oberwacyjna

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Wojciech Komorowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej