Wykonanie 6 projektów robót geologicznych dla reambulacji 6 wybranych arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 - II etap realizacji

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:mapa geologiczna, Sudety, reambulacja

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Zbigniew Cymerman

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej